“เอ็นไอเอ” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบภาพอนาคตประเทศไทย

“เอ็นไอเอ” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบภาพอนาคตประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ชวนนักคิด และคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอมุมมองการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับสังคมผ่านกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต “NIA Creative Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “FUTURELAND” โดยในปีนี้ได้มีการขยายกิจกรรมครอบคลุม 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท 

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/nbXhkq2LAHDgT3i79 ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนี้จะมีการเวิร์คช็อป ในภาคเหนือวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคอีสานวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคใต้วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และภาคกลาง วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร หรือสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th และ facebook.com/NIAThailand 

#NIA #IFI #FUTURELAND #CreativeContest2020 #ImagesOfFutures #JCCOTH