TK Park ชวนครอบครัวสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

TK Park ชวนครอบครัวสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

TK Park ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม TK Family Plus ในหัวข้อ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อฝึกอบรมวิธีการเทคนิคดูแลลูกหลานด้วยกระบวนการการสื่อสารที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว พร้อมเคล็ดลับการสร้างวินัยเชิงบวก โดย คุณณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานสถาบันขวัญแผ่นดิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสนทนาเชิงลึก (Dialogue), การสื่อสารอย่างกรุณา (Nonviolence Communication) เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและความร่วมมือในองค์กร ครอบครัวและสังคม

กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/r4Kf7pq67i2KmtQT9 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563 กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีค่ามัดจำการเข้าร่วมกิจกรรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญสร จันทตรัตน์ โทร. 087 794 1110 หรือ  tanyasorn@tkpark.or.th