เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมมือ อพวช. จัดนิทรรศการสายวิทย์ สร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้เยาวชน

เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมมือ อพวช.  จัดนิทรรศการสายวิทย์ สร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้เยาวชน

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดนิทรรศการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศ โดยศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับเยาวชนและคนทั่วไป ให้มาร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563

นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กล่าวว่า “ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา มีแนวคิดในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวและเยาวชน เพื่อเติมเต็มให้เป็นศูนย์การค้าที่มีไลฟ์สไตล์ครบถ้วนในทุกด้าน และครั้งนี้เราได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดนิทรรศการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม สนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งเราคาดหวังว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชน พัฒนาคน และพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ศูนย์การค้าฯ ยังได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สร้างโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ในช่วงปลายปี 2563 นี้ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในใจกลางเมืองย่านรัชดา ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจในด้านนี้ โดย ได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ไว้กว่า 1,100 ตร.ม. ในบริเวณชั้น 5 เพื่อรองรับเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการมาหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”