เก็บตกสัปดาห์หนังสือฯ เปิดข้อมูลที่น่าสนใจ #งานหนังสือที่บางซื่อ ต้อนรับการกลับมาของมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เดือนตุลาคมนี้!

เก็บตกสัปดาห์หนังสือฯ เปิดข้อมูลที่น่าสนใจ #งานหนังสือที่บางซื่อ ต้อนรับการกลับมาของมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เดือนตุลาคมนี้!

 

 

 

 

 

 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจของ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม – วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สถานีกลางบางซื่อ พบว่า ผู้คนยังให้ความสนใจงานสัปดาห์หนังสือฯ ด้วยตัวเลขผู้เข้าร่วมงานกว่า 7 แสนราย ทำรายได้ให้กับสำนักพิมพ์ทั้งไทยและต่างประเทศรวมกว่า 200 ล้านบาท

 

นางสาวทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าวว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ณ สถานีกลางบางซื่อ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนรักการอ่าน ในครั้งนี้เราได้มาจัดงานที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเดินทางแห่งใหม่ของประเทศไทยในอนาคต ที่มีความพร้อมในด้านการคมนาคม ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมงานของประชาชน โดยในครั้งนี้มีบูธจากสำนักพิมพ์ทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 208 ราย รวมกว่า 584 บูธ
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจัดจำหน่ายหนังสือภายในงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมงานอาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องใช้มาตรการในการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และหลายสำนักพิมพ์มีการเปิดให้ซื้อหนังสือออนไลน์เพิ่มอีกช่องทาง  แต่จำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า715,603 คน ก็ยังคงเป็นจำนวนที่น่าพอใจ และเป็นข้อบ่งชี้ว่าประชาชนยังคงให้ความสนใจในงานสัปดาห์หนังสือฯ