หมอปลาย พรายกระซิบ ปลงผมเตรียมบวชภิกษุณี ที่ศรีลังกา ถวายท่านยมและบุพการี

นางสาวณวราชา พินิจโรคากร หรือ หมอปลาย พรายกระซิบทำพิธีถวายข้าวมธุปายาส ข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง แด่องค์พุทธเมตตา พร้อม พิธีขลิบผม บวชชีพรหมโพธิ บริเวณภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีก่อนที่จะบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกา เพื่อบวชเป็นภิกษุณี ในวันที่ 7 มิถุนายน นี้

โดย นางสาวณวราชา พินิจโรคากร หรือ หมอปลาย พรายกระซิบเปิดเผยถึงการบวชในครั้งนี้ว่า ได้สัญญากับท่านยมไว้แล้วว่าจะบวชถวายให้ เพราะสิ่งที่ทายมันเกิดขึ้นหลายอย่าง พอเรื่องมันเกิดขึ้นมากๆ แต่ละเรื่องก็ค่อนข้างเกินตัว จึงกลัวว่าดวงตัวเองจะมีปัญหา เพราะทุกครั้งที่ทำนายพลังชีพจะหายไป จึงอยากจะตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้พรสวรรค์ตรงนี้มา และอยากจะตอบแทนคุณพ่อ คุณแม่ และตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย ก็เลยตัดสินใจบวชในครั้งนี้ค่ะ

สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีนักแสดงหนุ่ม แอมป์-พีรวัศ รับหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งงาน จากนั้นเวลา 08.09 . จึงเริ่มเข้าสู่พิธีขลิบผม นางสาวณวราชา พินิจโรคากร (หมอปลาย พรายกระซิบ) ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ด้านหลังพระมหาเจดีย์พุทธคยา) พระสงฆ์ จํานวน 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา นางสาวณวราชา พินิจโรคากร (หมอปลายพรายกระซิบ) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยการ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเข้าถวายเครื่องสักการะ แด่ประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นพระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย นํากล่าวคําขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย, บิดา-มารดา และกล่าวคําปลงผม, ประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ และขลิบผม

นางสาวณวราชา พินิจโรคากร (หมอปลาย พรายกระซิบ) ประกอบพิธีล้างเท้าบิดา-มารดา เสร็จแล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ขลิบผม ต่อด้วยญาติธรรมเข้าขลิบผมตามลำดับ เมื่อแล้วเสร็จจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชุดสีขาว จากนั้นคณะประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา จำนวน 3 รอบ, พิธีถวาย น้ำนม และพวงมาลัย แด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อแล้วเสร็จพระสงฆ์ จำนวน108 รูป ประจำอาสน์สงฆ์ พร้อมกันภายในพระมหาเจดีย์ฯ นางสาวณวราชาพินิจโรคากร (หมอปลาย พรายกระซิบ) ถวายพานดอกไม้ 1 คู่ ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา เสร็จแล้วจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการพระพุทธเมตตา, ถวายเครื่องสักการะ แด่ประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีกรนําบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคําอาราธนาศีล 8 รับศีลจากพระสงฆ์ (รับผ้าคลองบวชชีพรหมโพธิ) และ จุดธูปเทียนบูชาข้าวมธุปายาส

 

พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย กล่าวอัญเชิญเทวดา และพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์จากนั้น คณะเจ้าภาพ ตักบาตรด้วยข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง ด้านหน้าพระรูปปางรับข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง เสร็จแล้ว นางสาวณวราชา พินิจโรคากร (หมอปลาย พรายกระซิบ) กล่าวคําถวายข้าวมธุปายาส ถวาย ผ้าห่มสักการะพระพุทธเมตตา พร้อมด้วยบริวาร และเจ้าภาพเข้าถวายภัตตหารเพล เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ จำนวน 108 รูปพระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย จึงถือเป็นอันเสร็จพิธี