มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

สำนักงานพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานี) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์" ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิดจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดพิจิตรนายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม โดยมี ดีเจอรรณพ กิตติคุณ ทำหน้าที่พิธีกรของงาน