สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงาน พร้อมร่วมเจจาธุรกิจกับคู่ค้าไทย-ต่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงาน พร้อมร่วมเจจาธุรกิจกับคู่ค้าไทย-ต่างประเทศ

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ มีตแอนด์แมทซ์ (Food & Hotel Thailand Meet & Match) เป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงานรัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาคเอกชน คือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ โดยต้องการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการขนาดเล็กในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและซอฟแวร์สำหรับร้านอาหารและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประสบปัญหาในการเสนอขายสินค้าแก่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นร่วมกันหาทางออกทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ขึ้น

โดยภายในงานฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวนกว่า 50 ราย จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้พร้อมดื่ม อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์และซอฟแวร์สำหรับร้านอาหารและโรงแรม ฯลฯ มาจัดแสดงในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ พร้อมพบปะกับนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 ราย จากกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดใช้ระบบออนไลน์ เพื่อนัดเจรจาการค้ากับนักธุรกิจและผู้สนใจจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานด้วยได้ ทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบของงานเจรจาธุรกิจแบบไฮบริด (Hybrid Event) โดยจัดแสดงสินค้าในรูปแบบงานแบบทั่วไป ผสมผสานกับช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ให้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจแบบออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

นอกจากนั้นภายในงานฯ ยังประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่น่าสนใจจากหลายหน่วยงาน อาทิ

-          การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการไทย

-          การสัมมนา หัวข้อ นักท่องเที่ยวไทยต้องแบบนี้สิโดนใจ: เปิดหมดเปลือกกลเม็ดมัดใจ สร้างความสำเร็จกับการเจาะตลาดคนไทยตั้งแต่การบริการจนถึงการทำการตลาด จาก สมาคมโรงแรมไทย

-          การสัมมนา หัวข้อ บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับการขนส่ง แนวโน้มและประโยชน์ของการใช้งาน (Food Packaging for Delivery : Trends and Application) จาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

-          การสัมมนา หัวข้อ การยกระดับความมั่นใจในคุณภาพอาหารสำหรับธุรกิจโรงแรม ให้เป็นไปตามชีวิตวิถีใหม่ (Confidence enhancement of hotel food quality in accordance with the new normal) จาก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

-          การสัมมนา หัวข้อ ทิศทางกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยหลังยุคโควิด-19 จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป (What Next? Navigating Thailand FMCG post COVID-19) จากกันตาร์เวิล์ดพาแนล ดิวิชั่น (Kantar, Worldpanel Division)

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจได้ที่ น.ส. สุภาภรณ์ อังศรีสุรพร Email : Supaporn.a@informa.com