สสส.เชิญชวน “Back To Thailand Running Boom นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่”


มหกรรมการวิ่งไทยสู่ความคึกคักแบบชีวิตวิถีใหม่ สสส.ผนึกภาคีฯเปิดตัว 2 คู่มือ “การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง” และ“มาตรฐานการจัดงานวิ่ง” ดึงผู้จัดทั่วประเทศร่วมงานสร้างปรากฏการณ์มาตรฐานใหม่


วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนา “Back To Thailand Running Boom นับถอยหลังสู่งานวิ่งวิถีใหม่” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเมืองไทยที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศปลดล็อกจัดการแข่งขันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมทางกาย วางแผนการจัดงานวิ่งในชีวิตวิถีใหม่ สร้างกลไกที่จะปลุกพลังคนไทยให้ลุกขึ้นมามีกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาวะกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง การจัดงานครั้งนี้มีการเปิดตัวคู่มือ 2 เล่ม คือ คู่มือ “การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง” เพื่อเตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม และคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” สิ่งที่ต้องรู้กับมาตรการที่ต้องทำ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า คู่มือ “การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง” ได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และภาคีกิจกรรมทางกาย จัดทำคู่มือขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม ทั้งเรื่องการปรับตัว หลักการปฏิบัติเสริมสร้างความพร้อมของร่างกาย โภชนาการอาหารสำหรับนักวิ่ง รวมถึงตารางการซ้อมอย่างเหมาะสม เพื่อคงสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกาย พร้อมนับถอยหลังสู่สถานการณ์ปกติที่จะกลับมาวิ่งด้วยความแข็งแรงและมีความสุขอีกครั้ง ส่วนคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง “The Next Normal Of Road Race Manual” ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย. กกท. และภาคีกิกรรมทางกาย จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมวิ่งได้นำสิ่งที่ต้องรู้ และมาตรการที่ต้องทำไปใช้จัดกิจกรรมแบบ New Normal

นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ กกท. กล่าวว่า กกท. เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ การกลับมาของกิจกรรมวิ่งเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ในเมืองต่าง ๆ ทั้งในการสร้างงาน สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวและกีฬา งานวิ่งถือเป็นกีฬามวลชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เมื่อได้รับการปลดล็อก 31 ชนิดกีฬา ให้สามารถจัดการแข่งขันได้ จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่คนรักสุขภาพต่างเฝ้ารอ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด คู่มือการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ได้ทาง http://ssss.network/gsidp และดาวน์โหลด คู่มือจัดการแข่งขันวิ่งบนถนน และมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ทาง http://ssss.network/8085i