เปิดแล้ววันนี้! สถาบันสอนศิลปะ Star Art สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ มุ่งสร้างพัฒนาการด้านความคิดและอารมณ์ของเยาวชน สู่การพัฒนาต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

เปิดแล้ววันนี้! สถาบันสอนศิลปะ Star Art สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ มุ่งสร้างพัฒนาการด้านความคิดและอารมณ์ของเยาวชน สู่การพัฒนาต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

สถาบันสอนศิลปะ Star Art เปิดสอนด้วยหลักสูตรแบบครบวงจร โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานอย่างการใช้สีโปสเตอร์เป็นหลัก มุ่งหวังพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีการวาดรูปที่ถูกต้องและถูกวิธีตามขั้นตอนของศิลปินระดับโลก พร้อมพัฒนาความคิดที่อยู่ในหลักเกณฑ์ความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ ฝึกสมาธิและต่อยอดสู่การเรียนศิลปะในอนาคต โดยสถาบันสอนศิลปะStar Art เปิดบริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

สถาบันสอนศิลปะ Star Art ยังเปิดทำการสอนพื้นฐาน Drawing Cartoon ด้วยดินสอให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากการวาดรูปทรงและโครงสร้างผ่านตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบอย่างมีระบบ โดยการพัฒนาการจะทำให้เกิดน้ำหนักเส้นอย่างนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพและยัง ทำให้มีความรู้ด้านการทำหนังสือการ์ตูนอย่างถูกวิธี นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

โดยสถาบันสอนศิลปะ Star Art มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กอายุตั้งแต่ 3-7 ขวบ ได้เริ่มต้นจากการเขียนเส้นด้วยสีอย่างถูกวิธี มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งรอบตัวอย่างมีสมาธิ โดยการเขียน Stroke หรือการเขียนเส้นให้เป็นสี จะมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของเด็กจากภาพสีของตัวการ์ตูนและภาพวิวทิวทัศน์ โดยการฝึกจากน้ำหนักและการวิเคราะห์แสงเงาที่ถูกต้อง รวมไปถึงรูปทรง การเขียนภาพ การจัดภาพ และองค์ประกอบศิลป์ อย่างถูกวิธี นำไปสู่การเขียนภาพที่โดดเด่นในอนาคต

ทั้งนี้ การเรียนศิลปะสามารถให้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้เรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน อาทิ ผู้เรียนในวัยอายุ 3-7 ปี ที่ผู้ปกครองต้องการให้ฝึกฝน และมีสมาธิมากขึ้น หรือ
ผู้เรียนในวัยอายุ 8-11 ปี ที่สามารถฝึกฝนในด้านการวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงสามารถฝึกฝีมือให้มีความสวยงามมากขึ้น และเขียนรูปทรงได้ชัดเจนขึ้นในผู้เรียนในวัยอายุ 12 ปี ขึ้นไปได้เช่นกัน

สถาบันสอนศิลปะ Star Art สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เปิดบริการทุกวัน สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 083-659-3691 หรือ
Facebook : Star Art สถาบันสอนศิลปะ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ