THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ตอบรับวิถี New Normal

THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”  ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ตอบรับวิถี New Normal

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หอการค้าไทย (TCCและ โคโลญเมสเซ่ (KM) เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้าทาง www.thaifex-anuga.com ได้แล้ววันนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสของคนจำนวนมาก เป็นไปตามมาตรการดูแลสุขอนามัยในการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้เตรียมแพลตฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าในรูปโฉมใหม่ มีการบันทึกชื่อ เบอร์โทร จำนวนผู้ชมงานกรณีมาเป็นหมู่คณะ และรอบที่ต้องการเข้าชม โดยแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ ได้แก่ 10.00-14.00 และ 14.00-18.00 น. รอบละไม่เกิน 15,000 คน โดยผู้เข้าชมงานจะต้องพิมพ์ป้ายชื่อตนเองที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้างาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลตามจุดให้บริการ

สำหรับงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2563 โดยแบ่งเป็นวันเจรจาการค้า ในวันที่ 22-26 กันยายน 2563 และวันจำหน่ายปลีก ในวันที่ 25-26 กันยายน 2563