กกท. ชวนน่องเหล็กร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “SAT International New normal Bike local series 2020” สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี พร้อมกัน 26 ก.ย.นี้

กกท. ชวนน่องเหล็กร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน  “SAT International New normal Bike local series 2020”    สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี พร้อมกัน 26 ก.ย.นี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาของประเทศ พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism (สปอร์ตทัวริซึ่ม) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองกีฬาและจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเมืองกีฬา และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ระบบธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนโดยเร็ว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19

กกท. จึงเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน รายการ SAT International New normal Bike local series 2020 ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี สอดคล้องกับนโยบายกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสเส้นทางที่มีความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่น ภายใต้มาตรการวิถีปกติใหม่ที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63 นี้ โดยตั้งเป้ามีผู้ร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 600 คน รวม 1,200 คน ในส่วนของ จ.อุทัยธานี มีระยทาง 2 ระยะ ได้แก่ระยะ 26 กม. และระยะ 55 กม. ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ใช้เส้นทางปั่นผ่านชุมชนในพื้นที่ของ อ.บ้านไร่ ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และชมธรรมชาติ ขึ้นเนินเขา มีจุดแวะพัก คือ ชุมชนบ้านผาทั่ง, ชุมชนบ้านอีมาด อีทราย และชุมชนบ้านสะนำ ต้นไม้ยักษ์

ขณะที่ จ.อุบลราชธานี มี 2 ระยะทางเช่นกัน ได้แก่ระยะ 17 กม. และระยะ 59 กม. ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ใช้เส้นทางปั่นผ่านชุมชน ชมธรรมชาติและบรรยากาศเลียบแม่น้ำโขง มีจุดแวะพัก คือ ชุมชนบ้านนาบัว ต.ห้วยยาง, ชุมชนบ้านห้วยไผ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของดีของเด็ดประจำท้องถิ่นในแต่ละชุมชนของทั้ง 2 จังหวัดเป็นของที่ระลึกด้วย

ทั้งนี้ กกท. คาดว่ากิจกรรมจักรยาน SAT International New normal Bike local series 2020 จะได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานทั่วประเทศ และสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬา และพื้นที่ที่มีศักยภาพการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ให้ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด –19 ได้โดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬาหันมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์โดยยึดหลักวิถีปกติใหม่หรือนิวมอร์มัล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัด กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้จากการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://event.thaimtb.com/s/sat-ubon  และ https://event.thaimtb.com/s/sat-ubon หรือ FB : SAT bike local series 2020