คุณค่าความเป็นไทย อนุรักษ์ไว้แล้วที่สันติบุรี

20 กันยายน 2563 ที่ สันติบุรีจันทบุรี รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองท์ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานสัมมนา การนุ่งห่มผ้าไทยโดย คุณรุ้ง-ศิริรัตน์ ราษฎ์นิยม ในฐานะบล็อกเกอร์ชื่อดัง มาให้ความรู้ เกี่ยวกับผ้าไทย เพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

อย่างไรก็ตาม "คุณสันติ เจริญผล" ผู้บริหารสันติบุรีจันทบุรี รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองท์ จังหวัดจันทบุรี ก็มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยมากกว่านั้น โดยการผสมผสาน ระหว่างสภาปัตยกรรมในแบบล้านนาและพม่า ในการออกแบบรีสอร์ท ทั้งตัวอาคาร และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แขกที่มาเยือน ได้เสพกลิ่นไอของความเป็นไทยในแบบล้านนา ได้ครบทุกเม็ด

ทั้งนี้ "คุณพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล" รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ผ้าไทยอนุรักษ์วิถีชีวิตของความเป็นไทย ได้เข้าร่วมฟังงานในครั้งนี้ด้วย