เกรท ทึ่งผลงานช่างศิลปหัตถกรรมศูนย์ศิลปชีพ

“เกรท” วรินทร ปัญหกาญจน์ นักแสดงหนุ่มขวัญใจมหาชนผู้มีใจรักในศิลปะ เข้าเยี่ยมชมความงดงามของผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้คัดเลือกจากงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชื่นชมมรดกของชาติที่มีความงดงามทรงคุณค่า เช่น บุษบกมาลา พระที่นั่งพุดตานถมทอง  เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง  ฉากไม้แกะสลัก  เรื่องสังข์ทอง ฉากผ้าปักเรื่องอิเหนา งานแต่ละชิ้นใช้ช่างฝีมือที่ร่วมแรงร่วมใจกันนับสิบๆ คนเพื่อทำงานชิ้นเอกถวายในโอกาสสำคัญโดยใช้ระยะเวลาเป็นปี ๆ กว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานระดับ “ศิลป์แผ่นดิน” ที่ล้วนสวยงามหาชมยาก 

#พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
#Artsofthekingdom
#PublicHit_PR

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/drive/folders/1liWt4kycXcoi47nuUUVanhPWDYNqlWJu?usp=sharing