หนังสือคู่มือ “จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล”

หนังสือคู่มือ “จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและมีการผ่อนปรนตามลำดับ ขณะเดียวกันยังคงต้องให้ความสำคัญในการจัดงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ จึงได้จัดทำ คู่มือการจัดงานไมซ์วิถีใหม่ New Norm of MICE Discipline Guidelines เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการในทุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติ ใช้ให้ถูกสุขอนามัยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้านการจัดงานไมซ์ตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขในรูปแบบการจัดงานวิถีใหม่ปกติไว้ครบทุกมิติ ทั้งความรู้ตามหลักการอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเกร็ดความรู้อีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการที่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์วิถีใหม่ New Norm of MICE Hygiene Guidelines ได้ที่ https://mice.kcmtiplc.com/?lang=th