3 ข้อควรระวัง !! หากปลอยโคมลอย ในเทศกาลลอยกระทง

3 ข้อควรระวัง !! หากปลอยโคมลอย ในเทศกาลลอยกระทง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ความเชื่อ” ได้สอดแทรกอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อว่าเมื่อทำสิ่งหนึ่งจะได้รับผลตอบแทนอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ในทุก ๆ ปลายปีในช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ทุกหน่วยงานในหลายท้องที่มักจัดกิจกรรม “ลอยกระทง” หรือ “ยี่เป็ง” ตามประเพณีของล้านนาขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชน ร่วมขอขมาพระแม่คงคา พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านการลอยกระทงให้ไหลและลอยไปตามลำน้ำ และปล่อยโคมลอย ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการปล่อยเคราะห์กรรม หรือเรื่องราวทุกข์โศกต่าง ๆ ให้พ้นจากตัว และเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า จะเห็น “ความสวยงาม” ของแสงไฟจากโคมลอย ที่เป็นประกายระยิบระยับเต็มท้องฟ้า

ซึ่งความเชื่อดังกล่าว ที่นอกจากจะสร้างความสวยงาม รวมถึงความอิ่มใจแก่ผู้ปล่อยโคมลอย และผู้พบเห็นทั่วบริเวณแล้ว รู้หรือไม่ว่า อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึง หากโคมลอยได้ลอยละล่องไปตก บริเวณต่าง ๆ ดังนั้น ประชาชนจึงควรระมัดระวังการปล่อยโคมลอย ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

   - ระวังไฟดับ เพราะการปล่อยโคมลอยในบางกรณี อาจจะมีอุปกรณ์หรือวัสดุบางส่วน ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าของโคมลอย เช่น ลวดโลหะหรือวัสดุดัดแปลงจากโลหะ ไปเกี่ยวหรือสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูงโดย จึงเป็นผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขับข้อง/ดับทั้งพื้นที่ หรือเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง พนักงาน PEA จะต้องใช้เวลาตรวจสอบเพื่อหาจุดเกิดเหตุและแก้ไข ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

   - ระวังทรัพย์สินเสียหาย ในบางครั้ง โคมลอยอาจจะตกลงบนพื้นหรือบริเวณหลังคาบ้านเรือนของประชาชน ที่อาจมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ตัวบ้านสูญเสียทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้หรือกระทั่งได้รับบาดเจ็บทางกาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยตนเอง

   - ระวังกระทบสายการบิน โดยปกติโคมลอยจะสามารถลอยได้ไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น แต่บางกรณีมักใช้โคมลอยที่มีการดัดแปลงพิเศษเพื่อให้สามารถลอยอยู่ได้นาน ซึ่งนั่นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่โคมลอยจะเข้าไปติดในใบพัดของเครื่องบินได้ ซึ่งที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีในลักษณะดังกล่าว และสร้างความเสียหายกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินในบางส่วน จึงเป็นผลให้ในเวลาต่อมา ทางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวบินอื่นแทน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยแก่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่ายหรือสายไฟฟ้าของ PEA ชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้าน และ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

#PEA #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ปล่อยโคมลอย #วันลอยกระทง #ต้องระวัง #JCCOTH