สจล. ชุมพร เปิดรับตรง 14 หลักสูตร รอบ TCAS 1 (รอบ Portfolio)

สจล. ชุมพร เปิดรับตรง 14 หลักสูตร รอบ TCAS 1 (รอบ Portfolio)

สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ เปิดรับตรง 14 หลักสูตร ในรอบ TCAS 1 (รอบ portfolio) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 14 หลักสูตร คุณสมบัติ และวิธีการรับสมัครได้ที่เบอร์ติดต่อ 077-506410 เว็บไซต์  www.pcc.kmitl.ac.th หรือ facebook.com/KMITLPrinceofChumphon