“เอ็นไอเอ” ชวนเยาวชนสวมบทสตาร์ทอัพสร้างธุรกิจในเมืองนวัตกรรมผ่านกระบวนการ “สตรีมฟอร์อินโนเวเตอร์” พร้อมเปิดพื้นที่สร้างเด็กเก่งด้านนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

“เอ็นไอเอ” ชวนเยาวชนสวมบทสตาร์ทอัพสร้างธุรกิจในเมืองนวัตกรรมผ่านกระบวนการ “สตรีมฟอร์อินโนเวเตอร์”  พร้อมเปิดพื้นที่สร้างเด็กเก่งด้านนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “STEAM4 INNOVATOR ACADEMY” ภายใต้แนวคิด เมืองสร้างนวัตกร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดพื้นที่ ชวนน้อง ๆ เยาวชนทดลองสวมบทเป็นสตาร์ทอัพและนวัตกรรุ่นจิ๋วร่วมเรียนรู้โมเดลธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ซึ่งนำเอาความรู้ด้านธุรกิจมาบูรณาการกับความรู้ด้าน STEAM ออกแบบเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ตั้งแต่การค้นหาปัญหาจนถึงการสร้างผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี รวมทั้งยังมีกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Reality (VR) ที่จำลองภาพเสมือนจริงภายในนิทรรศการ ซึ่งน้องๆ ทางบ้าน สามารถรับชมและร่วมกิจกรรมผ่านได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือผ่าน  www.registerthailandnstfair.com หรือเข้าเมืองสร้างนวัตกรได้โดยตรงที่ bit.ly/steam4innovatorvr

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA   กล่าวว่า  “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเน้นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดความคิดสู่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคต สำหรับปีนี้เป็นการจัดในรูปแบบไฮบริดอีเว้นท์ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทั้งในสถานที่จริง และสามารถรับชมได้ที่บ้าน เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในช่วงที่ยังเกิดการระบาดของโควิด-19

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวต่อว่า  ในปีนี้ NIA เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “STEAM4 INNOVATOR ACADEMY” ภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างนวัตกร 21St Century Hot Innovation” ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองคิดค้นนวัตกรรมและทำแผนธุรกิจผ่านกระบวนการ “STEAM4INNOVATOR” ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ โดยการนำความรู้ด้านธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ มาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจด้าน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์ และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมได้ถูกออกแบบเป็นฐานการเรียนรู้ (LEARNING STATION) 4 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 Insight : ถามให้รู้ ดูให้รอบ ให้น้อง ๆ เลือกแผ่นป้ายหัวข้อประเด็นปัญหาที่น้อง ๆ สนใจ และทำความเข้าใจกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำมาคิดวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดในฐานต่อไป โดยมีโจทย์ให้ศึกษาใน 10 สาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในอนาคต อาทิ Internet of Things, Blockchain, Big Data, AI, Biotech ฐานที่ 2 Wow Idea :  ปิ๊ง! ไอเดีย สร้างสรรค์ผลงาน น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการคิดและแนวทางในการสร้างไอเดียที่แตกต่าง และคัดเลือกไอเดียที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่น้อง ๆ เลือก ฐานที่ 3 Business Model : สร้างธุรกิจ ง่ายนิดเดียว น้อง ๆ จะได้ลงมือทำ พัฒนาจากไอเดีย ให้ออกมาเป็นชิ้นงานต้นแบบ จากแป้งโดว์ และได้เรียนรู้แผนธุรกิจเบื้องต้น ฐานที่ 4 Production & Diffusion : ผลิตและกระจาย เตรียมขายได้เลย น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รู้จักกับมาตรฐานรับรองประเภทต่าง ๆ  วิธีการและช่องทางในการขายสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากกิจกรรมภายในนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรมออนไลน์ Virtual Reality (VR) ผ่าน bit.ly/steam4innovatorvr ที่จำลองภาพเสมือนจริงภายในนิทรรศการ และยังมีกิจกรรมที่สอดคล้องกันในแต่ละฐานกิจกรรมให้ได้เรียนรู้ ไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ น้อง ๆ สามารถเล่นผ่านได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างโอกาสให้น้อง ๆ ได้ศึกษาเพิ่มเติมและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญของเยาวชนสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในอนาคต

“NIA เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำนวัตกรรมและออกแบบแผนธุรกิจแบบเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยปลูกฝังความคิดที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ นำไปสู่การต่อยอดเป็นนวัตกรรมและแผนธุรกิจ เนื่องจาก NIA เห็นว่าในอนาคตนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักและเข้าใกล้นวัตกรรม อีกทั้งมีความเข้าใจการสร้างโมเดลธุรกิจมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้เกิดการต่อยอดและนำไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมในอนาคตได้จริง ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th และ facebook.com/NIAThailand