เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน

บริษัท ซี เอ ไอ จำกัด (C aseanบริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Speech Contest) ที่จัดขึ้นในวันที่ สิงหาคม 2563  Mind Space, C asean สามย่านมิตรทาวน์ ภายใต้โครงการ ASEAN Week เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านการร่าง และอ่านสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ASEAN as One is ASEAN Way” แสดงให้เห็นถึง “One Vision, One Identity, One Community” จากมุมมองเยาวชนอาเซียน ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร และส่งวีดีโอแนะนำตัวความยาว นาที มาที่เว็ปไซต์  https://bit.ly/3eWWYqY ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://bit.ly/2ZN2nMP