วิถีชีวิตแบบ มัลเบอร์รี่ โกรฟประสานเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Intergeneration Living

วิถีชีวิตแบบ มัลเบอร์รี่ โกรฟประสานเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตง่ายยิ่งขึ้น  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Intergeneration Living

ดังที่รู้กันดีว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ การขยายตัวของระบบคมนาคมที่ทันสมัย ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีย่าน CBD หรือ Central Business District ไปกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่สำคัญๆ   ของ กรุงเทพฯ มากขึ้นเพราะพื้นที่เหล่านี้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั้งในแง่ของความเจริญทางเศรษฐกิจ และ เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เลือกมากมาย ประกอบกับรากฐานของการใช้ชีวิตในสังคมไทย เรามักจะเห็นการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเจเนอเรชั่นใน 1 ครัวเรือน สิ่งเหล่านี้สะท้อนวิถีชีวิตแบบไทย ถึงแม้ว่าการเติบโตทางด้านที่อยู่อาศัย จะทำให้มีการซื้อที่พักอาศัยเพิ่มเติมในแหล่งที่ทำงาน แต่รากเหง้าแห่งการใช้ชีวิต ยังคงเชื่อมโยงครอบครัวใหญ่ที่เป็นสถาบันหลักของสังคมเข้ามาอยู่รวมกันได้อย่างลงตัว

เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิต นอกจากการสื่อสารผ่านมือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่ใกล้ตัวมากที่สุด เสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิต  การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จึงต้องมีการนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น กลมกลืน เข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้เพียงการอำนวยความสะดวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งที่จำเป็นเหนือกว่า นั่นคือในการนำเทคโนโลยีสร้างความปลอดภัยนการอยู่อาศัย ซึ่งผู้พัฒนาโครงการจำเป็นจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

นายรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส  แบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้บริหารโครงการ  “มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท” กล่าวว่า ได้นำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัย เพื่อช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคารที่ได้นำเทคโนโลยีในการออกแบบเข้ามาร่วมใช้ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ พร้อมสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยที่ผู้พักอาศัยไมได้รู้สึกอึดอัดต่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นระบบ Cardless ที่ในโครงการจะมีการใช้บัตรน้อยที่สุด โดยเมื่อเข้าสู่โครงการ จะใช้ระบบสแกน  License Plate เพื่อยืนยันรถยนต์ของผู้พักอาศัย พร้อมระบบจอดรถแบบ  Automated Parking ที่เป็นระบบที่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ก้าวขึ้นอีกระดับ ด้วยการนำ Robot มาช่วยจัดการด้านระบบการจอดรถ  ให้ผู้ขับขี่รถไม่ต้องเข้าไปในลิฟท์สำหรับช่องจอดรถ แต่มีระบบต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์เข้ามาช่วยเหลือ เพิ่มทั้งความสะดวกสบาย และปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง MQDC และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก  เพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายของคุณ และทุกคนในครอบครัวจะได้รับการบริการ การช่วยเหลือต่างๆ  รวมไปถึงหุ่นยนต์อัจฉริยะ “ไข่ต้ม” ที่จะคอยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคนทุกวัย เพื่อเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ทำให้การเชื่อมต่อกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ง่ายยิ่งขึ้น, เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสภาพอากาศภายในห้องนอน  ผ่านระบบ IAQ และ ERV โดยเมื่อระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องนอนสูงเกินไป ระบบจะทำการแลกเปลี่ยนอากาศ ผ่านการเติมออกซิเจนให้เพียงพอต่อการอยู่อาศัย สร้างความมั่นใจในคุณภาพของอากาศภายในตัวอาคารแม้จะมีปัญหาจากเรื่องฝุ่นละอองจากภายนอก เป็นต้น

เพราะ โครงการ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท” โดย MQDC ตระหนักดีว่า คนไทยส่วนใหญ่มี Pain Point เดียวกันที่เกิดจากความผูกพันกับครอบครัวหลายรุ่น ส่วนใหญ่ยังอยากอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่  ขณะเดียวกันทุกคนก็ยังต้องการพื้นที่ของตัวเอง มีความต้องการในรายละเอียดที่แตกต่าง การเลือกที่อยู่อาศัยที่มีการออกแบบสำหรับ “INTERGENERATION” ที่เอื้อต่อการใช้เวลาอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ดี   ดังนั้นทุกรายละเอียดของโครงการ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท”  จึงถูกออกแบบและพัฒนามาจากความต้องการของสมาชิกทุกรุ่น เพื่อการใช้ชีวิตในแบบ Intergeneration Living อย่างแท้จริง ให้ทุกช่วงวัยสามารถแบ่งปันไลฟ์สไตล์ของตนเอง โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวในบางเวลาโดยมีเทคโนโลยี สมาร์ทไลฟ์ มาเป็นตัวเชื่อมประสานความต้องการส่วนตัว และการแบ่งปันบางกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถบริหารเวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณค่า 

พร้อมความใส่ใจในการพัฒนาโครงการ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบหลากหลายด้าน พร้อมทั้งการคัดสรรวัสดุที่ใช้ในโครงการที่อยู่อาศัย จึงส่งผลให้โครงการภายใต้ MQDC รวมถึง Mulberry Grove Sukhumvit ที่กล้ารับประกันครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง อาทิ โครงสร้างของอาคาร, หลังคา, ประตู หน้าต่าง, ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ยาวนานถึง 30 ปี 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีของผู้อยู่อาศัย ตอกย้ำการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยของ MQDC For all well being