ท็อป รับเลิกหยดน้ำ ยันฟ้องเพจดังเขียนข่าวทำแม่เข้าโรงพยาบาล

ท็อป จรณ รับเลิกน้องหยดน้ำ ยันเดินหน้าฟ้องเพจดังเขียนข่าว จนทำให้ทำแม่เครียด หามส่งโรงพยาบาล