กสอ. ชวน ช้อป ชิม ใช้ ซื้อของขวัญปีใหม่ ในงาน Gift Fair 2020

กสอ. ชวน ช้อป ชิม ใช้ ซื้อของขวัญปีใหม่ ในงาน Gift Fair 2020

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขอเชิญผู้ที่กำลังค้นหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 30 หรืองาน  Gift Fair 2020 รวมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคลัสเตอร์ตลอดจน ผลิตภัณฑ์  TOP OTOP และ สินค้าแฮนด์เมด ที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ กว่า 300 ร้านค้า ให้เลือกซื้อหาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่โครงการคนละครึ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6  ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น. – 20.00 น.  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ โทรศัพท์ 053 245 361 หรือที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th