คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการเงิน 1 อัตรา และอาจารย์ ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/Job-Opportunities  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-5742 ในวันและเวลาราชการ