โครงการสานฝันสู่อนาคต เปิดรับอาสาสมัคร ‘พี่เมนเทอร์’ สำหรับน้อง ม.ปลาย

โครงการสานฝันสู่อนาคต เปิดรับอาสาสมัคร ‘พี่เมนเทอร์’ สำหรับน้อง ม.ปลาย

โครงการสานฝันสู่อนาคต (Student Support) ภายใต้โครงการ Saturday School เปิดรับอาสาสมัคร “พี่เมนเทอร์” มาช่วยกันจับมือน้องสานฝันสู่อนาคต โดยผู้สนใจที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพาน้อง ม.ปลาย ค้นพบเส้นทางด้านการศึกษาต่อและสายอาชีพ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “พี่เมนเทอร์” จะได้ร่วมกิจกรรม อาทิ พบปะเพื่อนอาสา เทรนนิ่งทักษะการโค้ชชิ่งและเมนเทอร์ จัดกิจกรรมเวิร์คชอปพาน้องค้นหาตัวตนและรู้จักตัวเอง พูดคุยใกล้ชิดเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาน้อง ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ของทุกวันเสาร์ในเดือนมกราคม - เมษายน  2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2563 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/kWD4VvS7bRY4turB หรือ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/SaturdaySchoolThailand