บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งพิเศษ

บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ครั้งพิเศษ

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนเนื้อที่กว่า 1.8 ล้านไร่ หรือราว 2,914.70 ตารางกิโลเมตร ถูกปกคลุมด้วยพื้นที่ป่ามากถึงร้อยละ 85.64 มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายประการ เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ และหน้าผาที่สวยงาม และเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโด-หิมาลายัน ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งในเอเชีย เป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญ โดยเฉพาะแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี สองเส้นเลือดหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ได้รับการยอมรับจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน ภายใต้คำนิยามที่ว่า เป็นพื้นที่คุ้มครอง ที่มีความสำคัญ ควรค่าต่อการอนุรักษ์อย่างสูง ซึ่งจะต้องสงวนรักษาไว้ให้คงความสมบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนของระบบนิเวศของภูมิภาคอาเซียน  

การรักษามรดกอุทยานแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เราจำเป็นต้องใส่ใจกับความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสานต่อการสร้างสรรค์ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพาเวอร์กรีน ในรูปแบบพิเศษขึ้นภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก โดยจัดการแข่งขันตอบคำถามในช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อคัดเลือกเยาวชน 15 คน ไปตะลุยป่าแบบคูล ๆ ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

โครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” ภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก ในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกระดับชั้นและแผนการเรียน รวมทีม ๆ ละ 3 คน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์รวม รอบ เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำภารกิจสะสมคะแนนในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 243 ทีม โดยคัดเลือกผู้ชนะจำนวน ทีม เพื่อไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 นำทีมโดย ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน เรียนรู้การแกะรอยประชากรสัตว์ป่า ซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าสงวนอย่าง เลียงผา เก้งหม้อ สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อน ฯลฯ ตลอดจนศึกษาพืชพันธุ์หายากนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดูนก ณ แหล่งชมนกที่ดีที่สุดในประเทศไทย กิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์และสังเกตการณ์ท้องฟ้ายามค่ำคืน และอีกมากมาย พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต” นักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง ที่จะร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดการเดินทาง  

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา (CSR) พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ให้เยาวชนร่วมกันทำโป่งเทียม เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง รวมทั้งนกและแมลงนานาชนิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โป่งสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ จากกระบวนการกัดเซาะ กลายเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุ ทว่าเมื่อแร่ธาตุในโป่งหมดลงหรือมีน้อย สัตว์ป่าก็อาจขาดแคลนแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การสร้างโป่งเทียมจึงเป็นการช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้คงอยู่ต่อไป   

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดค่ายฯ ในรูปแบบปกติได้ แต่บ้านปูฯ และคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงให้ความสำคัญต่อหลักปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน หรือ ESG Principles โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมและเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เราได้ปรับวิธีการสมัครและการคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อคัดเลือกเยาวชนจำนวน ทีม เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่า Jungle Rumble ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต โดยบ้านปูฯ หวังว่า เยาวชนที่ได้เข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้จากค่ายฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และชวนคนรอบตัวหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสมดุล เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน 

ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการวัดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กิจกรรมเดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยผมเชื่อว่ากิจกรรมปีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรู้สึกหวงแหนผืนป่ามากขึ้น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ พร้อมส่งต่อแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไปยังเพื่อน ๆ และคนรอบตัวต่อไป 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของค่ายฯ ได้ที่ 

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp 

โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112