รับสมัครที่ปรึกษา SMEs รุ่นที่ 17 รับงานภาครัฐโดยเฉพาะ ตามปีงบประมาณ 2563

รับสมัครที่ปรึกษา SMEs รุ่นที่ 17 รับงานภาครัฐโดยเฉพาะ ตามปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเอสเอ็มอีไทย จัดหลักสูตรที่ปรึกษา  SMEs รุ่นที่ 17 เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับรับงานภาครัฐโดยเฉพาะ ตามปีงบประมาณ 2563 โดยมีหลายหน่วยงานราชการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ขับเคลื่อนผ่านผู้เชี่ยวชาญ โค้ช โดยเฉพาะที่ปรึกษาธุรกิจ

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ กล่าวว่าหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศ ที่ได้สร้างบุคคลากรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME มาแล้วกว่า 500 คน ซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดในประเทศ รวมถึงที่ผ่านมาได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจมาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะหลักสูตรรุ่นที่ 17 นี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการเรียนจริง ทำงานจริง เข้มข้นด้วยเนื้อหาและปรับหลักสูตรใหม่กว่า 7 วิชาพื้นฐาน 11 วิชาหลัก เสวนา 2 ครั้ง วิชาเสริมอีก 4 วิชา ศึกษาดูงานอีก 8 แห่ง 3 จังหวัด

“เรียนหลักสูตร วปธ. ไม่เก่ง ทำงานไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าไงแล้วครับ” ดร.วิริยะ กล่าว

ทั้งนี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 16 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในวันงาน

ทางด้าน อาจารย์ณกฤช วนาอินทรายุธ ผู้จัดการหลักสูตร วปธ. ได้กล่าวถึงการเรียนการสอน วปธ. 17  นอกจากเข้มข้น จริงจัง แล้วยังต้องเตรียมพร้อมกับการรับงานจากหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่จะทยอยจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษาตามงบประมาณปี 2563 

สำหรับผู้ที่สนใจเตรียมความพร้อมรับงานที่ปรึกษาธุรกิจ สมัครเรียนในหลักสูตรฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันแรก วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 รวมระยะเวลาเรียน เดือน พิเศษ!! หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 17 ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ ทุนๆ ละ 135,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อเอสเอ็มอีไทย โดยในปีนี้จะมอบพร้อมกัน ทุน คือของปีการศึกษา 2563 และ 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติเพื่อขอรับการพิจารณารรับมอบทุนการศึกษาได้ที่ Facebook : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร : 097-715-9251-5