สภาวิศวกร ชวนส่งไอเดีย “พัฒนาโลกยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

สภาวิศวกร ชวนส่งไอเดีย “พัฒนาโลกยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมส่งแนวคิดและงานออกแบบ “เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน” (SDGs) ภายใต้โครงการ “SDGs Symposium” ด้วยแนวคิด 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และ 2 มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และหุ้นส่วนการพัฒนา โดยหัวข้อการประกวดมีให้เลือก 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Circular economy initiatives towards sustainable industry) สู่การพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนร่วมกัน ! ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000  บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบอีเมลถึงสมาคมฯผู้ออกโจทย์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม  2564 โดยจะประกาศรางวัลในวันที่ 18 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โทร. 087-348-8053, สมาคมวิศวกรรมเคมีฯ (TIChE) โทร. 02-218-6858 และ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 หรือเว็บไซต์ www.coe.or.th

#สภาวิศวกร #COE #COEThailand #ไอเดียออกแบบ #JCCOTH