ไปรษณีย์ไทยคุมเข้มมาตรการรับมือ “โควิด – 19” ระลอกใหม่ ย้ำเดินหน้าให้บริการทุกพื้นที่ด้วยความปลอดภัย 100%

ไปรษณีย์ไทยคุมเข้มมาตรการรับมือ “โควิด – 19” ระลอกใหม่  ย้ำเดินหน้าให้บริการทุกพื้นที่ด้วยความปลอดภัย 100%

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ย้ำมาตรการความปลอดภัย หลังพบการระบาดของโรคโควิด – 19 เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเพิ่มความถี่การทำความสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ทุก 20 นาที พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมด้วยบริการรับ – ส่งสิ่งของและพัสดุในประเทศ ณ ที่อยู่ของลูกค้า ผ่านบุรุษไปรษณีย์และรถยนต์ที่ให้บริการรับฝากสิ่งของ รวมถึงได้มีการเน้นย้ำการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะระหว่างปฏิบัติงานทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19เพิ่มเติมในขณะนี้  ไปรษณีย์ขอแจ้งให้ทราบว่ายังคงมีการให้บริการตามปกติ

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า จากการระบาดของโรคโควิด – 19 ที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร  ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยล่าสุดได้กำชับให้หน่วยงานภายใน เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกพัสดุ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามมาตรการติดตาม ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด ผ่านแนวทางที่สำคัญดังนี้

           ด้านการให้บริการลูกค้า จัดให้มีบริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการทุกที่ทำการไปรษณีย์

  • ด้านที่ทำการไปรษณีย์ ยกระดับมาตรการด้านชีวอนามัยโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทุกที่ทำการฯ       เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 20 นาทีของที่ทำการฯ  รวมถึงร้านไปรษณีย์และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศทุกแห่ง โดยเฉพาะจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ และยังคงดำเนินงานตามมาตรการเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing โดยเฉพาะในจุดนั่งพักและพื้นที่เพื่อรอการให้บริการ
  •  ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ    ทุกครั้งหลังมีการสัมผัสกับจดหมาย พัสดุ และการออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทยได้แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย อีกทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการหนึ่งอาการใดให้รีบพบแพทย์และรายงานอาการโดยไม่มีการปกปิดทันที
  •       ด้านศูนย์ไปรษณีย์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและต่างประเทศทุกชิ้น ในศูนย์ไปรษณีย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลักในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ก่อนกระจายส่งพัสดุไปยังประชาชน
  • บริการฝากส่งสิ่งของนอกสถานที่ (Pick up service) ซึ่งเป็นบริการรับ – ส่งสิ่งของและพัสดุในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น ณ ที่อยู่ของลูกค้า ผ่านบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่และรถยนต์ที่ให้บริการรับฝากสิ่งของ ที่มีสัญลักษณ์ Pick Up Service เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการอยู่บ้านลดการแพร่เชื้อ

“สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19เพิ่มเติมในขณะนี้  ไปรษณีย์ขอชี้แจงให้ทราบว่า ยังคงมีการให้บริการตามปกติภายใต้การดำเนินงานและมาตรฐานด้านชีวอนามัยที่เป็นไปอย่างรัดกุม เพื่อให้ประสิทธิภาพความพึงพอใจและความปลอดภัยเกิดขึ้นควบคู่กัน ซึ่งในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปจะมีการปรับเวลาทำการทุก ปณ.เป็นเวลา 09.00-16.00 น. มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น 2 เวรสลับกันทำงานคนละวันหรือสัปดาห์ พร้อมกำหนดมาตรการตรวจคุมเข้มผู้ใช้บริการและมาตรการในการป้องกันโควิด 19 ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากสถานการณ์รุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงจะกำหนดแนวทางวิธีการใหม่ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือรัฐบาลกำหนดอีกครั้งหนึ่ง     แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการและประชาชนยังคงมั่นใจได้ว่าสิ่งของและพัสดุทุกชิ้นจะถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยและในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด และทุกส่วนงานในการให้บริการของไปรษณีย์มีความปลอดภัย 100 % นายกาหลง กล่าวสรุป

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @ThailandPost

#สุขทุกครั้งที่ถึงมือคุณ #ไปรษณีย์ไทย #โควิด19#JCCOTH