มูลนิธิดำรงชัยธรรม รับสมัครนักเรียนทุน รุ่นที่ 20/2564

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  รับสมัครนักเรียนทุน  รุ่นที่ 20/2564

ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชน  ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ชั้น ม.6  หรือ  ปวช.3  อายุไม่เกิน 21 ปี  ที่มีผลการเรียนดี   มูลนิธิดำรงชัยธรรม  เปิดรับสมัครนักเรียนทุน  ในโครงการ  ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต  รุ่นที่ 20/2564  เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี  จำนวน  20  ทุน  แก่เยาวชนไทยที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา  มีความประพฤติดี  และมีความสามารถ  แต่ขาดแคลนทุนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ  ภายใต้เจตนารมณ์  ไม่ใช่ให้โตได้  แต่อยากให้โตดี 

โดยมูลนิธิดำรงชัยธรรม  เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด   ดังนั้นทุนการศึกษาที่มอบให้กับเยาวชนจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ ได้แก่  ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ค่าที่พัก  เป็นต้น โดยทางมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆทั้งสิ้น  ขอให้เป็นคนดีของสังคมและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อได้ 

ปัจจุบันมูลนิธิฯ  ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา  22  ปี  มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด  18  รุ่น จำนวน 486 คน  จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ  อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ  นอกจากให้โอกาสทางการศึกษาแล้ว  มูลนิธิฯ  ยังต้องการสร้างเยาวชนที่มีใจอาสา  และเติบโตเป็นบุคคลคุณภาพคืนสู่สังคมด้วย  เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป   

รัตนา  ด้วยดี  บัณฑิตทุนรุ่น  6  ปัจจุบัน  อาจารย์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

คนที่ถูกคัดเลือกจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเหมือนกัน  คือเป็นคนดี และเป็นคนเก่ง  ที่สำคัญคือมีสำนึกสาธารณะ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรามีร่วมกัน  เราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความคิด  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ใส่สิ่งดีๆมาในตัวพวกเรา  หากเปรียบตัวเฟิร์นเป็นรถยนต์  เฟิร์นเป็นรถยนต์ที่มีศักยภาพเต็มที่มาก  เฟิร์นมีแผนที่และทิศทางของชีวิต  แต่มูลนิธิเปรียบเสมือนน้ำมันที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเฟิร์นให้มาถึงเป้าหมายได้ในวันนี้ค่ะ  จากอดีตเด็กนักเรียนชาติพันธุ์เผ่าม้ง  ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ทำให้วันนี้ได้มีโอกาสได้ทำงานตามความฝัน ทั้งยังได้แบ่งปันเงินเดือนมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้  สานต่อแนวคิดของมูลนิธิฯค่ะ”

ร้อยตรี ธนา ภัทรภาษิต  บัณฑิตทุนรุ่น  11  ปัจจุบัน  พนักงานอัยการสังกัด  สำนักงานอัยการสูงสุด

“วันที่ผมได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ผมรีบกลับไปบอกคุณแม่  ท่านก็น้ำตาไหลเพราะดีใจมาก  ถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของผม  ทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมส่งเสียเรื่องทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายตลอดช่วงมัธยมปลาย  และต่อเนื่องจนถึงปริญญาตรี  โอกาสในวันนั้นทำให้ผมประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ  และสำหรับน้องๆที่อยากได้รับโอกาสทางการเรียนดีๆแบบนี้  ตอนนี้ทางมูลนิธิเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเข้าร่วมเป็นบัณฑิตทุนของมูลนิธิดำรงคชัยธรรม  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.damrongchaitham.com  นะครับ ”

สำหรับเยาวชนที่สนใจ  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม   และสมัครออนไลน์ได้ที่  www.damrongchaitham.com  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 086 – 345-1130 , 02- 669-9711   รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564