เปิดโลกการเรียนรู้สุดเทรนด์ดี้ ! กทปส. ทุ่มงบฯ จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้-หลักสูตรวีอาร์” หวังผลิตคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ-อุตสาหกรรมดิจิทัล

เปิดโลกการเรียนรู้สุดเทรนด์ดี้ ! กทปส. ทุ่มงบฯ จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้-หลักสูตรวีอาร์”  หวังผลิตคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจ-อุตสาหกรรมดิจิทัล

กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) อัดฉีดงบฯ 12.95 ลบ. จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้วีอาร์’ (VR Startup Center) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนวีอาร์ หนุนผลิตผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพด้านวีอาร์ ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยภายในศูนย์ฯ จะเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่เปลี่ยนภาพจำการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม นอกจากนี้ ยังเปิดตัว ' หลักสูตรวีอาร์' หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เน้นพัฒนาคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีวีอาร์ต่อยอดธุรกิจ หรือก้าวสู่เส้นทางอาชีพในสายงานดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมโครงสร้างหลักสูตร ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา

ผู้สนใจขอยื่นโครงการเพื่อรับงบฯวิจัย สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม กทปส. ได้ที่ โทร. 02-554-8121, 02-554-8113 หรือ www.facebook.com/BTFPNEWS  และ  https://btfp.nbtc.go.th

นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีวีอาร์” (VR : Virtual Reality) นับเป็นเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงแบบ 360 องศา แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้หลากมิติ ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสุขภาพ-ออกกำลังกาย และธุรกิจเพื่อความบันเทิง เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มอรรถรสแก่ผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้ กลับพบว่าเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในมูลค่าสูงทั้งสิ้น ด้วยข้อจำกัดของผู้เชี่ยวชาญด้านวีอาร์ในไทย ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด กทปส. จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 12.95 ล้านบาท แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้วีอาร์’ (VR Startup Center) ภายใต้การดำเนินโครงการ “นำร่องพัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน” ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนวีอาร์ หนุนผลิตผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพด้านวีอาร์ ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต่อว่า ศูนย์เรียนรู้วีอาร์ จะเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่เปลี่ยนภาพจำการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม เป็นการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดและไม่สามารถคาดเดาได้ ที่มีฟังก์ชันในการเรียนรู้เทคโนโลยีวีอาร์ครบถ้วน โดยภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยีวีอาร์ และจอ LED แสดงภาพจากอุปกรณ์ Headset VR ในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในลักษณะ 'แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง’ (Active Learning) ทั้งนี้ ที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว พร้อมเปิดให้เข้าใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษา ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจ สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือเข้ารับการอบรมได้ในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ มจพ. ยังเตรียมเปิดตัว 'หลักสูตรวีอาร์' หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เน้นพัฒนาคนรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีวีอาร์ต่อยอดธุรกิจ หรือก้าวสู่เส้นทางอาชีพในสายงานดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองในอนาคต ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวีอาร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์/และองค์ความรู้ เพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีวีอาร์ เป็นการนำเสนอกระบวนการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีวีอาร์ ในการสร้างโมเดล 3 มิติ การนำโมเดล 3 มิติ เข้าสู่ระบบวีอาร์ การใส่โปรแกรมเงื่อนไขการโต้ตอบให้วัตถุ การจัดแสงเงา และการใช้คลัง Unity Asset Store ขั้นตอนการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเสมือนจริง และตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการทำงานตามสาขาวิชา ตลอดจนมีกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการนำไปใช้งานจริงหรือพัฒนาสื่อวีอาร์ในอนาคต อย่างไรก็ดี หลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมโครงสร้างหลักสูตร ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดทำหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจขอยื่นโครงการเพื่อรับงบฯ วิจัย สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรม กทปส. ได้ที่ โทร. 02-554-8121, 02-554-8113 หรือ www.facebook.com/BTFPNEWS และ https://btfp.nbtc.go.th

#BTFP #กทปส #กองทุนกสทช #กองทุนวิจัยและพัฒนา #ศูนย์เรียนรู้วีอาร์ #หลักสูตรวีอาร์ #JCCOTH