พรีไซซ ดึงนวัตกรรม “โซลาร์รูฟท็อป” ผลิตไฟฟ้าให้โชว์รูมอีซูซุสงวนไทยช่วยประหยัดพลังงาน

พรีไซซ ดึงนวัตกรรม “โซลาร์รูฟท็อป”  ผลิตไฟฟ้าให้โชว์รูมอีซูซุสงวนไทยช่วยประหยัดพลังงาน

สายธุรกิจ Power Distribution and Energy Management ในเครือบริษัท พรีไซซคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของการดำรงชีวิตของมนุษย์ พรีไซซให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลกที่พรีไซซสนับสนุนงานด้านนี้มาตลอดหลายปี โดยได้เข้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่หลังคาของอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการรถ
ยนต์ของบริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด จำนวน 2 สาขา ที่สาขาสระบุรี และสาขาพระราม 2 ตั้งแต่ 3 มีนาคม 60 แม้จะดำเนินการผลิตไฟฟ้ามาแล้วถึง 3 ปี ซึ่งอุปกรณ์และระบบยังสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

ทั้ง 2 อาคาร มีกำลังการผลิตติดตั้ง 122.88 กิโลวัตต์ (kWp) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 158,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง(หน่วย) ต่อปี ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 753,528 บาท/ปี และลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่อากาศกว่า 111,712 กิโลกรัม/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 1,847 ต้น/ปี การตกลงความร่วมมือผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ บริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด ในครั้งนี้จะช่วยส่งผลดีต่อการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของประเทศไทยและตอก ย้ำต่อพรีไซซคือส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการลดพลังงานอัจฉริยะ หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://preciseproducts.in.th/ และ Line Official ID : @preciseproducts หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 และ (+66)63 -227-2871