ดร.แสงสุข เปลี่ยนวิกฤต เป็นความท้าทาย ดันสถาบัน IESA บ่มเพาะธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจไทย

ดร.แสงสุข เปลี่ยนวิกฤต เป็นความท้าทาย  ดันสถาบัน IESA บ่มเพาะธุรกิจ ช่วยเศรษฐกิจไทย

ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่จากปัญหาให้กลายเป็นความท้าทาย โดยสัปดาห์นี้  เปอร์สเปกทิฟ  (Perspective) กับเทปพิเศษ “Perspective Revival ก้าวต่อธุรกิจกับ Covid-19  โดย เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรดำเนินรายการ จะพาไปพบกับ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เจ้าของเวชสำอางแบรนด์ไทยระดับโลก ที่มีความต้องการอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าวไกลจึงนำประสบการณ์ที่เคยสั่งสมมาริ่เริมต่อยอดความสำเร็จไปเป็นโรงเรียนบ่มเพาะธุรกิจ (BIS Business Incubation School) โดย ทาง เภสัชกร ดร.แสงสุข เผยว่า

เราได้ต่อยอดจาก BIS มาเป็นสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (IESA) เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสถาบันมุ่งเน้นที่จะสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้เรียน มีอาชีพการลงทุนของตนเอง เพื่อให้ได้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรง อันส่งผลให้เศรษฐกิจในไทยดีขึ้น ซึ่งสถาบันฯจะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปี ตลอดการศึกษาจะผู้เรียนจะได้เป็นผู้ประกอบการ ลองผิดลองถูกและพัฒนาธุรกิจเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการตัวจริง หลังจากสำเร็จการศึกษา จะได้ปริญญา1ใบ และ 1 ธุรกิจ ล่าสุดทางโรงเรียนได้เปิดให้สมัครขอทุนเรียนฟรี 40 ทุน สำหรับนักเรียนที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี Portfolio แสดงผลงาน กิจกรรมพิเศษที่สนใจ ร่วมทั้งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการอย่างชัดเจน ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดมาที่ tiyarat.d@smooth-e.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2563 หรือ โทร 02-633-9009 , 085-489-0574 และ 085-487-0213”

ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ใน รายการ  เปอร์สเปกทิฟ (Perspective) เทปพิเศษ “Perspective Revival ก้าวต่อธุรกิจกับ Covid-19 กับ  เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD และ Facebook Live : PerspectiveTV