โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ ณ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้

โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ ณ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดงาน“โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ ณ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และ ถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เรือทุกลำที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงาน
วัดมะขามใต้
 ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , คุณมหิทธร โคกเกษม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี , คุณอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

โดยในการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุกประเภท ได้แก่ ประเภท 55 ฝีพาย คือ ทีมปัญญา ป.นำโชค,  ประเภท 40 ฝีพาย คือ ทีม ศุภชัย ป. นำโชค, ประเภท 30 ฝีพาย คือ ทีม พรหลวงพ่อจักร-พระยาเตชิต และประเภทเรือพายม้า คือ ทีมพรหลวงพ่อจักร การจัดงานครั้งนี้  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน ณ วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานีและเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป
  2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
  3. เพื่อพัฒนาการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
  4. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานี และเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น