เออาร์ไอที ขอเชิญสัมมนาพิเศษ ฟรี Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce

เออาร์ไอที ขอเชิญสัมมนาพิเศษ ฟรี  Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce

 

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เข้าร่วมฟังสัมมนา “Digital Pathway to Recruit the Smart Workforce” บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเฟ้นหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง Highlight มุ่ง “ทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานในโลกยุคดิจิทัล”, แนะนำเครื่องมือช่วยประเมินและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างตรงจุด, ทดลองประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล, รับสิทธิ์ใช้ชุดข้อสอบประเมินทักษะภายใต้ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล 12 โปรแกรม จำนวน 10 ชุด ฟรี! ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องอบรม Terabyte อาคาร MS Siam ชั้น 8 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.arit.co.th/hr

(จำนวนจำกัด)  

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์  บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด

โทรศัพท์ 0-2439-4600 ต่อ  8304 อีเมล์ paricharts@corepeak.com
คุณฑิพาพร อินปงค์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
โทรศัพท์ 0-2-439-4600 ต่อ 8303 อีเมล์ tipaporni@corepeak.com