เครือสหพัฒน์จัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” คนร่วมวิ่งกว่าสามพันคน ประเดิมสนามแรกศรีราชา

เครือสหพัฒน์จัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” คนร่วมวิ่งกว่าสามพันคน ประเดิมสนามแรกศรีราชา
เครือสหพัฒน์จัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” คนร่วมวิ่งกว่าสามพันคน ประเดิมสนามแรกศรีราชา
เครือสหพัฒน์จัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” คนร่วมวิ่งกว่าสามพันคน ประเดิมสนามแรกศรีราชา
เครือสหพัฒน์จัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” คนร่วมวิ่งกว่าสามพันคน ประเดิมสนามแรกศรีราชา
เครือสหพัฒน์จัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” คนร่วมวิ่งกว่าสามพันคน ประเดิมสนามแรกศรีราชา

เครือสหพัฒน์ เอาใจคนรักสุขภาพ จัดงานวิ่งการกุศลระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ ประเดิมสนามแรกที่ศรีราชา พร้อมเตรียมจัดสนามสองที่ลำพูนกลางเดือนพฤศจิกายน
และสนามสามที่กบินทร์บุรีปลายเดือนธันวาคมนี้

นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างเครือสหพัฒน์กับชุมชนในพื้นที่ที่เครือสหพัฒน์ตั้งอยู่คือที่ศรีราชา ลำพูน และกบินทร์บุรีทางเครือสหพัฒน์จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลภายใต้ชื่องานว่า “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในแต่ละชุมชน


โดยงาน “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” สนามแรกกำหนดจัดขึ้นที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ สนามบินเครือสหพัฒน์ ศรีราชาโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน จัดการวิ่งเป็นสองประเภทคือการวิ่ง Fun Runระยะทาง 5 กม. และมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. รายได้ทั้งหมดจากการวิ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 1,659,500 บาท จะสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในอำเภอศรีราชา ซึ่งจะเป็นศูนย์รักษาพยาบาลขนาด 26 ชั้น กำหนดเปิดให้บริการได้ประมาณปลายปี 2563 เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะศรีราชาเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีจำนวนแรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก

สำหรับสนามต่อไป เครือสหพัฒน์กำหนดจัดงานวิ่ง “พระพรหมเครือสหพัฒน์ แชริตี้ รัน” ที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน และสนามสุดท้ายที่กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องล้างไต มอบให้โรงพยาบาลกบินทร์บุรี