บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท GREAT Scholarship 2020

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท GREAT Scholarship 2020

บริติช เคานซิล ประเทศไทย เชิญชวน สมัครทุนการศึกษาโครงการ GREAT Scholarship 2020 สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแองเกลียรัสกิน มหาวิทยาลัยแบงกอร์ มหาวิทยาลัยเดอรัม มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์ มหาวิทยาลัยดาร์บี มหาวิทยาลัยเคนต์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวลส์ มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ และมหาวิทยาลัยวอร์ริค จำนวน 9 ทุน มูลค่ารวมกว่า 100,000 ปอนด์ หรือ 3,800,000 บาท โดยทุนการศึกษาครอบคลุมสาขาวิชาในหลากหลายแขนง อาทิ กฎหมาย ธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไอที และอื่นๆ  

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และระยะเวลาการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th/study-uk/great-scholarships