ชมรมรถสวยกาญจนาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)​

ชมรมรถสวยกาญจนาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)​

ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วกลุ่มกาญจนา นำโดยนายรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล รองประธานชมรมฯ และคณะ เข้าพบนายมานิตย์ วรรณวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)​ เพื่อร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พร้อมร่วมปรึกษาหารือโอกาสทางธุรกิจ และแนวทางการยกระดับการบริการสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ณ อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562