“น้ำ กัญญ์กุลณัช” ชวนสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ”

“น้ำ กัญญ์กุลณัช” ชวนสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลในรอบ ๗๐๐ ปี พระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกาเสด็จมาประดิษฐานไว้ที่ประเทศไทย  ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร จึงถือเป็นโอกาสดีที่สมควรที่จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ากราบสักการะได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน

โดยงานนี้ น้ำ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ พิธีกรจากรายการยุทธการขยับเหงือก 5.0 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ร่วมเป็นกรรมการโครงการอัญเชิญพระบรมเกศา ได้เปิดเผยถึงงานนี้ว่า “โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวร น้ำถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดี เป็นสิริมงคลแก่คนไทยอย่างสูง ที่จะได้เข้ามาสักการะพระบรมเกศาธาตุ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พระบรมเกศาธาตุได้เสด็จออกนอกประเทศศรีลังกามายังประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งประชาชนคนไทยสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. พร้อมยังสามารถจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพและถวายเครื่องสักการบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา วันละ ๓ รอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : มูลนิธิธรรมดีหรือติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร ๐๒-๖๑๐-๒๓๖๖, ๐๖๓-๕๒๖-๕๓๕๗ ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ”