กลุ่มทรู คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำองค์กรเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มทรู คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำองค์กรเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน


กรุงเทพฯ 26 พ.ย. 62 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กลาง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มอบรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งกลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมการได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จต่อเนื่อง หลังจากที่กลุ่มทรู ได้เป็นสมาชิกความยั่งยืนระดับโลก 3 ปีซ้อน ทั้ง Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประเภท Emerging Markets โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่ 2 รวมถึงคงสถานภาพ สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series อีกด้วย