พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ประเทศ ไทย-นิวซีแลนด์ -อเมริกา โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา/นิวซีแลนด์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา  ประเทศ ไทย-นิวซีแลนด์ -อเมริกา โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา/นิวซีแลนด์

เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติและผู้ประสานงานท้องถิ่นอย่างเป็นทางการของมูลนิธิ PAX ซึ่งเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และ องค์กร Your Education อันเป็นองค์กร แลกเปลี่ยนแห่งประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา ประเทศ ไทย-นิวซีแลนด์ -อเมริกา โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา/นิวซีแลนด์ เพื่อสถาปนาความ ร่วมมืออย่างเป็นทางการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของเยาวชนจากทั้ง 3 ประเทศ โดยนายแบรดลีย์ สมิธ ประธานมูลนิธิ PAX และนายเคิร์ท แวน ซีล ประธานสมาพันธ์องค์กรแลกเปลี่ยนแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และผู้อำนวยการ Your Education  นางสุจิตรา ลออนวล ประธานสถาบัน EduDee และผู้บริหารจากโรงเรียนชั้นนำจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยกว่า 80 แห่งเข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับ PAX

PAX เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาแต่งตั้งให้ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนอันทรงเกียรติอย่าง Future Leaders Exchange (FLEX) และ เคเนดี้-ลูก้า Youth Exchange and Study (YES) แห่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ PAX ยังได้รับการแต่งตั้งจากสำนักวัฒนธรรมและการศึกษากระทรวงการต่างประเทศ (ECA)  ให้สามารถออกใบรับรอง สถานภาพการอยู่อาศัยสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1) (ฟอร์ม DS-2019) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญ เพื่อการยื่นขอวีซ่าในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับ Your Education

Your Education เป็นองค์กรโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมที่มีความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง Your Education ก่อตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์งและได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของสภาการศึกษาวัฒนธรรมแห่งนิวซีแลนด์ ด้วยตัวแทนทั่วประเทศและทั่วโลกและประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยม Your Education  มีความภาคภูมิใจที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนในเชิงบวกและน่าจดจำ

ข้อมูลเกี่ยวกับ EduDee

EduDee เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะช่วยสนับสนุนเยาวชนในการเปิดโลกกว้าง เติบโต และสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นบนโลก โดยการส่งเสริมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เพื่อผลักดันให้ไปถึงขีดสุดของศักยภาพของเยาวชนแต่ละคนผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย ทีมเอ็ดยูดีมีประสบการณ์ด้านการศึกษามากกว่าสองทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ด้านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน