“มอง เมียง ใหม่ : re search heritage”

“มอง เมียง ใหม่ : re search heritage”

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา จัดงานสถาปนิกล้านนา’62 ภายใต้แนวคิด “มอง เมียง ใหม่ : re search heritage” นำโดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ นายอิศรา อารีรอบ  ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา  ผศ.ดร.ธนะ จีระพิวัตน์  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ  นายเมธี รัศมีวิจิตรไพศาล อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ นายทรงพจน์ สายสืบ อุปนายก ฝ่ายภูมิภาค พร้อมคณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 

ภายในงานกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรม จัดเสวนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆ โครงการประกวดแบบนักศึกษาสถาปัตย์  ชมมรดกทางสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ และกิจกรรม Chaing Mai Tour  ณ ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

       สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม :  มนัสวิน สิงหา โทร. 091-549-3542, เตชินี  แก้วดวงงาม โทร. 061-991-6154, วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320