โครงการ "ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร" ครั้งที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม)

โครงการ

โครงการ "ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร" ครั้งที่ ๓ (จังหวัดมหาสารคาม)

อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และนายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้จัดการโครงการ ศิลป์ สร้าง สื่อ นำทีมจัดกิจกรรม ศิลป์ สร้าง สื่อ สัญจร ไปยังจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19 มกราคม 2563  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดแสดงนิทรรศการ ศิลป์ สร้าง สื่อ ????

                โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน  และรศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ  ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงไชย บัวชุม อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปินต้นเรื่อง โครงการ ศิลป์ สร้าง สื่อ กล่าวถึงผลงานต้นเรื่องชุดโลกสมมติ ????

????????‍????และ อาจารย์ สุรศักดิ์ สุขวิเศษ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม บรรยายเรื่อง เมื่อแปลงศิลป์ เป็นสื่อ ????

แสดงการ วาดภาพสด บนเวที ???? โดย ผศ. ไพโรจน์ วังบอน และ อาจารย์ พรรษา พุทธรักษา อาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

????อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม Workshop ศิลป์ สร้าง สื่อ ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจประมาณ ๔๐๐ คน ดำเนินการโดยทีมงานศิลปินโครงการฯ และศิลปินเครือข่ายอีกด้วย????