สจล. ชวนเที่ยวงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2563

สจล. ชวนเที่ยวงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2563

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฉลองครบรอบ 60 ปี เชิญร่วมงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2563 และนิทรรศการวิชาการครบรอบ 50 ปีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์แห่งความสุข” ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการวิชาการที่รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรเจ้าคุณทหาร มุมกิจกรรมสร้างความรู้และความสุข และโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเกษตร อาทิ โครงการอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ, โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดในครัวเรือน, โครงการออกแบบจัดสวนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารทั้งสเต็กและซีฟู้ด รวมถึงสินค้าต่างๆ อีกมากมาย ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา งานนี้ห้ามพลาด

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/kmitlofficial หรือเว็บไซต์ www.agri.kmitl.ac.th