เอ็นคอนเส็ปท์ ชวนพี่หมอ 4 สถาบัน คุยเจาะลึกการเรียนแพทย์

เอ็นคอนเส็ปท์ ชวนพี่หมอ 4 สถาบัน คุยเจาะลึกการเรียนแพทย์

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ “MED In-depth” ณ เอ็นคอนเส็ปท์ สาขาสยามโอเอซิส โดยได้รับความร่วมมือจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ 4 สถาบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ให้ได้รับข้อมูลในเชิงลึกจากรุ่นพี่ตัวจริงและได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคณะใน
ฝันมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูล ได้เห็นโอกาสและความท้าทายในสาขาอาชีพ รวมถึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองต้องเจอเมื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โดยรุ่นพี่ 5 คน จาก 4 สถาบันได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ตั้งแต่เรื่องจุดเริ่มต้นของการเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์ การวางแผน การเตรียมตัว ที่แต่ละคนได้หยิบยกเทคนิคการแบ่งเวลาอ่านหนังสือ รวมไปถึงเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งนี้ยังได้แชร์ข้อมูลการเรียนในคณะว่ามีการแบ่งช่วงการเรียนอย่างไร
อะไรคือสิ่งที่น้องจะต้องเจอเมื่อเข้าศึกษา ความแตกต่างของหลักสูตรและรูปแบบการเรียนของแต่ละสถาบันที่มีความ โดดเด่นแตกต่างกันออกไป

นอกจากจะแบ่งปันเทคนิคและรีวิวการเป็นนักศึกษาแพทย์แบบเจาะลึกแล้ว ยังได้สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจน้องๆ ที่มีเป้าหมายในคณะแพทยศาสตร์ นอกจากเวทีพูดคุย ยังมี ช่วง Workshop จากรุ่นพี่ทั้ง 4 สถาบัน เพื่อให้น้องนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ในเชิงปฎิบัติการ เพื่อมุ่งหวังให้เนื้อหาในงานมีความแปลกใหม่และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การวัดแรงดัน​ปอดโดยใช้เครื่องเป่าลม ,การฝึกฟังเสียงดับรับของหัวใจใช้ Stethoscope ,การทดสอบการได้ยิน (Weber Rinne Test)​ ,การ CPR โดยนอกจากน้องๆ
จะได้ประสบการณ์ยังสามารถนำไปใช้ยามมีเหตุฉุกเฉินได้อีกด้วย

“MED In-depth” จึงถือเป็นอีกหนึ่งงานแนะแนวที่สร้างประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นอีกหนึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของน้องวัยมัธยม สู่เส้นทางการเป็นนักศึกษาแพทย์ และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงในสนามของการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปไม่ว่าจะศึกษาในคณะวิชาใดก็ตาม