องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Life’s Better with Dogs  มอบวัคซีน 11,500 เข็มให้กรมปศุสัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Life’s Better with Dogs  มอบวัคซีน 11,500 เข็มให้กรมปศุสัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Life’s Better with Dogs 
มอบวัคซีน 11,500 เข็มให้กรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยสุนัขจรจัดปลอดโรคสู่ชุมชนปลอดภัย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรฯ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนองค์กรฯ ร่วมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 11,500 เข็ม และคู่มือสำหรับฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000 เล่ม ให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดและส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบกรมปศุสัตว์ (ที่ 4 จากซ้าย) และ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบวัคซีน ณ กรมปศุสัตว์ เมื่อเร็วๆนี้

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “ในนามของกรมปศุสัตว์ รู้สึกยินดีมากที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ทุกชนิด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมปศุสัตว์เองก็มีความร่วมมือ
ในทุกมิติกับทางองค์กรฯ ในการให้การช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ มาหลายครั้ง โดยเฉพาะปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า”

“หากนับเฉพาะปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศไทยกว่า 60 ราย ก่อนจะลดจำนวนลงเรื่อย ๆ ในปีต่อ ๆ มา ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับในปีนี้เราได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึง โดยจะเน้นเรื่องการให้วัคซีน ผ่าตัดทำหมันและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ที่ผ่านมาเราทำการช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนร่างกฎหมายพรบ.คุ้มครองสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การเพาะเลี้ยงสุนัข แมว และปางช้าง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายยุติการทารุณสัตว์และปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งจะมีเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้” น.สพ.สรวิศ กล่าวเพิ่มเติม

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับในประเทศไทย ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาทางองค์กรฯ บริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 25,000 เข็ม  
โดยเรามีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ประชาชนโดยตรงในวงกว้าง ที่ผ่านมาเราให้การช่วยเหลือตลอดจนทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการระงับการฆ่าและทารุณสุนัขจรจัดอย่างไม่จำเป็น รวมถึงการส่งเสริมความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรม One Photo One Vaccine ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง โดยทุก 1 รูปและ 1 รายชื่อที่แท็กเฟซบุคขององค์กรฯ จะได้ร่วมบริจาควีคซีนหนึ่งเข็มให้แก่กรมปศุสัตว์ นอกจากนี้องค์กรฯ ยังเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงชื่อผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คำมั่นในการเป็นผู้เลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย”

นอกจากนี้ ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยังได้จัดดำเนินโครงการสำคัญระดับโลก ได้แก่ โครงการ “Life’s Better with Dogs” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อการยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข ผ่านการรณรงค์ที่จะช่วยให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในวงกว้าง ซึ่งแต่ละปีจะมีสุนัขทั่วโลกกว่า 10 ล้านตัวถูกวางยาและถูกฆ่าทิ้ง เพียงเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า หากแต่ในความเป็นจริงโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังระบาดอยู่นั้น ล้วนเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของผู้เลี้ยงสุนัขนั่นเอง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้ทำการรณรงค์ร่วมให้ความรู้ในการดูแลสุนัขเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมโรดโชว์ 3 แหล่งช้อปปิ้งหลักในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร ,เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ นอกจากการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดการกับประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม องค์กรฯได้กิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของสุนัขจรจัดในประเทศไทย ผ่านการลงชื่อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อยุติปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากดารารักสุนัขชื่อดัง อาทิ เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, แพง ภิชาภัช มหาทิตยากุล, ภูผา เตชะณรงค์ และม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง ที่มาร่วมกิจกรรมในงาน ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th

###

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ - ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /