สิงห์ เอสเตท สนับสนุนเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563”

สิงห์ เอสเตท สนับสนุนเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563”

สิงห์ เอสเตท สนับสนุนเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน2563” 

 บมจ.สิงห์ เอสเตท ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563” Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival 2020 เป็นเทศกาลหนังสั้นครั้งแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผ่านหนังสั้นเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตและชุมชนในประเทศไทย และการร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายจากวิกฤตโลกร้อน มีเบื้องหลังเป็นบุคคลชั้นนำในหลายวงการ เช่น ศิลปิน ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์  นักเขียนรุ่นใหญ่ชาวแคนาดา คริสโตเฟอร์ จี มัวร์ ผู้ริเริ่มโครงการ นักข่าวอาวุโส สนิทสุดา เอกชัย และที่ปรึกษาอีกหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง โดยเทศกาล “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563” จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์โครงการตรงกับกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท ที่มีเป้าหมายในการรักษาสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยนำมาตรการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงาน เช่น การลดคาร์บอน การจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้เหลือขยะไปสู่หลุมฝังกลบน้อยที่สุด รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดค่ายผู้นำเยาวชน และการจัดงานวิ่งเก็บขยะทะเล ซึ่งทาง สิงห์ เอสเตท ได้มีแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดปี

อย่างไรก็ภายในเทศกาลหนังสั้น “โลกป่วย เราต้องเปลี่ยน 2563” จะมีการฉายหนังสั้นเรื่องพิเศษซึ่งจะมีการเข้าถ่ายทำเนื้อหาบางส่วนที่ค่ายผู้นำเยาวชนของทาง สิงห์ เอสเตท เพื่อสะท้อนให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาความสวยงามของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน”