“บุ๋ม ปนัดดา-ปิ๋ม ซีโฟร์” ชวนทำบุญ สร้างพระด้วยก้อนหินอธิษฐาน ล้างอาถรรพ์ประเทศ

“บุ๋ม ปนัดดา-ปิ๋ม ซีโฟร์” ชวนทำบุญ  สร้างพระด้วยก้อนหินอธิษฐาน ล้างอาถรรพ์ประเทศ

ร่วมแรงอธิษฐาน “บุ๋ม ปนัดดา – ปิ๋ม ซีโฟร์” ร่วมกับ “อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์” ผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลข จัดทำบุญใหญ่สร้างพระด้วยก้อนหินอธิษฐานจิต ไม่ต้องใช้เงิน ไม่เปิดรับบริจาค เชิญทุกคนทั่วประเทศอธิษฐานจิตผ่านก้อนหินและส่งก้อนหินมาสร้างพระที่วัดเนินตูม จ.อุทัยธานี ล้างอาถรรพ์ประเทศ สืบทอดพุทธศาสนา ในภาวะที่ประเทศไทยอกสั่นขวัญแขวนกับเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชและไวรัสโควิด19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำเอาหลายคนถึงขั้นจิตตกเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี , ปิ๋ม ซีโฟร์ ร่วมกับ อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลข ได้จัดทำบุญสร้างพระองค์ปฐมด้วยก้อนหินอธิษฐาน วัดเนินตูม จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นการสร้างพระโดยไม่ต้องใช้เงิน ไม่เปิดรับบริจาค หากแต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมสร้างบุญด้วยการนำเอาก้อนหินมาสวดมนต์แล้วอธิษฐานจิต และส่งก้อนหินนั้นมาร่วมกันสร้างพระพุทธรูปที่วัดเนินตูม เพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการรวมพลังรวมใจกันเสริมมงคลให้กับเราและประเทศชาติ

โดยอาจารย์นิติกฤตย์ได้กล่าวถึงการทำบุญสร้างพระด้วยก้อนหินอธิษฐานจิตว่า “เป็นการทำบุญที่ทำด้วยใจ ด้วยแรงอธิษฐาน ไม่ได้ใช้เงินนำทางซึ่งเป็นการทำบุญที่ฉาบฉวย อานิสงส์แห่งความตั้งใจที่รวมแรงอธิษฐานจากทั่วประเทศจะถูกสร้างเป็นองค์พระปฐม หยั่งรากลึกพระพุทธศาสนา แม้ตัวตายและพุทธศาสนาจะสืบทอดต่อไป การสร้างพระพุทธรูปในปัจจุบันล้วนต้องใช้ปัจจัยคือ เงิน เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างบุญ ทำให้คนส่วนใหญ่ทำบุญกันอย่างฉาบฉวย และหลงลืมถึงจุดหมายในการสร้างพระพุทธรูปเป็นหลัก การริเริ่มให้ทุกคนได้ตั้งจิตเจตนาที่ดี ด้วยการอธิษฐานจิตผ่านก้อนหินเล็กๆ ร่วมกันจนกลายเป็นหลายร้อยหลายพันก้อน ผสมกับทรายและปูน หล่อหลอมขึ้นเป็นองค์พระพุทธรูปที่สวยสง่างามนั้น จึงต้องมาจากความศรัทธาในดวงจิตของทุกท่าน ที่ปรารถนาจะสร้างความดีให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นเสบียงบุญทิพย์ก็ดี  และเพื่อหยั่งรากลึกของพระพุทธศาสนาสืบไป ตามแบบโบราณที่เคยปฏิบัติกันมา โดยให้ชาวบ้านและประชาชนทุกคนได้มาร่วมอนุโมทนาบุญสร้างพระร่วมกัน”

“โดยทุกท่านสามารถทำบุญอธิษฐานจิตก้อนหิน ส่งมาที่วัดดอนตูมก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นหินก่อสร้าง หินสวยงามรัตนชาติ ลูกแก้วต่างๆ ก็สามารถนำมาสร้างพระได้ ทางวัดจะนำหินอธิษฐานจากทุกท่าน เทปูนซีเมนต์ผสมหล่อองค์พระประธานนาม พระสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานในโบสถ์วัดเนินตูม ซึ่งวัดแห่งนี้มีประวัติยาวนานมาร้อยกว่าปี แปลกประหลาดด้วยอาถรรพ์ ที่น่าสนใจคือ พระที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าสำนักส่วนใหญ่ จะอายุสั้นหลายรูป อยู่จำวัด ได้ไม่เกิน 5 พรรษาก็มรณภาพ และโบสถ์ของวัดมีเหตุให้สร้างไม่สำเร็จ จนบัดนี้ มีคนพยายามมาหลายปีแล้ว ที่จะสร้างโบสถ์ ให้สำเร็จ ก็ติดปัญหาหลายประการมาร่วม 10 ปี และผมก็เป็นคนนึงที่ ธรรมะจัดสรร ให้ได้ร่วมสร้างพระประธาน และสร้างโบสถ์หลังนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี และด้วยแรงศรัทธาจากทุกท่าน เป็นนิมิตหมายอันดี เชื่อว่า ครั้งนี้ผมและคณะศรัทธาจะทำสำเร็จแน่นอนครับ มาร่วมกันสร้างบุญครั้งนี้กันนะครับ อธิษฐานจิตให้ตนเองครอบครัวและประเทศชาติผ่านพ้นเรื่องต่างๆ ไปด้วยดี สร้างเกาะกำแพงบุญคุ้มครองดวงชะตา การสร้างพระพุทธรูป เป็นการบูชาพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์เมตตาอบรมสั่งสอนเหล่าเวไนยสัตว์ และชี้หนทางแห่งการพ้นทุกข์. ดังนั้นเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ ที่ใด ณ ที่นั้นก็ได้มีการหยั่งรากลึกถึงแก่นพระธรรม หลักคำสอนของพระพุทธองค์ เป็นเครื่องเตือนสติ และเตือนใจผู้ที่ได้กราบไหว้น้อมนมัสการ พระพุทธรูปยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท ๔ ซึ่งเป็นสี่เสาหลักที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนา อานิสงส์ก็จะส่งผลกุศลแผ่ไปยังชาวพุทธ ผู้เสื่อมใสศรัทธา และน้อมนำการประพฤติดีประพฤติชอบมาสู่ตนต่อไป จึงเปรียบเสมือนผู้สร้างพระพุทธรูป เป็นสะพานบุญสืบทอดและส่งต่อพระพุทธศาสนาลงไปในจิตใจของผู้ที่ได้พบเห็น ได้น้อมกายน้อมใจก้มลงกราบองค์พระพุทธรูปด้วยแรงศรัทธา ผลอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป จึงตกทอดถึงผู้สร้างพระด้วยเช่นกัน”

สามารถส่งก้อนหินอธิษฐานจิตมาได้ที่ พระอาจารย์ดอกอ้อ วัดเนินตูม 131/6 หมู่ที่ 2 ต.สะแกกรัง  อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ หรือไปร่วมพิธีได้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่วัดเนินตูม จ.อุทัยธานี