ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม MOS Olympic & Thailand design creator 2020

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม MOS Olympic & Thailand design creator 2020

ทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการใช้งานโปรแกรม MS office & Adobe Photoshop 2020 ขึ้น

เพื่อค้นหาเยาวชนอายุ 15-21 ปีเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมลุ้นทุนการศึกษาไปที่สหรัฐอเมริกา  รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2563
โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่   https://aritcompetition.com/mos/

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

ชุตินธร 026103099