"แมลงปอ" แมลงนำโชคของชาวญี่ปุ่น

แมลงปอ แมลงนำโชคของชาวญี่ปุ่น

 

ดูดวง แมลงปอ คือ แมลงอีกหนึ่งชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และความเชื่อของมนุษย์มาช้านาน โดยเฉพาะในอารยธรรมอียิปต์โบราณนั้นแมลงปอปรากฏอยู่ในอักษรภาพเฮียโรกริฟฟิธในหลุมศพของฟาโรห์ ซึ่งโลกตะวันตกในช่วงยุคกลางก็มีความเชื่อว่าแมลงปอคือตัวแทนของสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้าย

อ่านเพิ่มเติมได้ http://www.topicza.com/news103729.html?d=24022020&f=90210