การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL

การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNL CHANNEL โดยผู้บริหาร 24 shopping รุ่น12 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 3 วัน

 ชื่อวิทยากร : คุณสวรรยา พิพัฒน์ไพศาล

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิด วริศรียา

E-Mail : warisariyarat@pim.ac.th

เบอร์ : 028551042