การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบิน เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

การลดเที่ยวบินและระงับเที่ยวบิน  เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบให้ความต้องการในบางเที่ยวบินลดลง

วันนี้ บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (หรือ “พีช” ซึ่งมีนาย ชินอิชิ อิโนะอุเอะ เป็นกรรมการตัวแทนและประธานบริหาร) จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงแผนการบินในเส้นทางการบินบางส่วนดังต่อไปนี้

ลดจำนวนเที่ยวบิน 4 เส้นทาง 384 เที่ยวบิน

ระงับเที่ยวบิน 11 เส้นทาง 528 เที่ยวบิน โดยจำนวนเที่ยวบินก่อนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเส้นทางคือ 7 เที่ยวบินไปกลับ / สัปดาห์ (ช่วงเวลาที่ระงับเที่ยวบินอยู่ระหว่าง 1 มีนาคม29 มีนาคม)

รวมการเปลี่ยนแปลงแผนการบินที่ประกาศไปแล้วเมื่อ 5 กุมภาพันธ์และ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา (ระงับเที่ยวบินเส้นทางเซี่ยงไฮ้, ลดจำนวนเที่ยวบินและระงับเที่ยวบินเส้นทางฮ่องกง) มีเส้นทางการบินที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 18 เส้นทาง 1,294 เที่ยวบิน

 

เกี่ยวกับการดูแลด้านการจองของเที่ยวบินที่ถูกระงับเที่ยวบิน

・สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการจองเที่ยวบินที่ถูกระงับเที่ยวบิน สามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ  ในเส้นทางเดียวกันได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

・การขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

・สามารถทำการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินอื่นๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่หน้า “จัดการการจอง”

 

◎หน้าจัดการการจอง: https://ezy.flypeach.com/jp/manage/manage-authenitcate